Преводачески услуги

Писмени Преводи

Преводът е процес, при който един текстови източник, например: документ, книга или друго, се превежда от един език на друг език.

Според степента и интензивността на използване на чуждите езици в България, те са разделени в няколко групи:
  • Първа езикова група – английски, немски, френски, испански, италиански, руски език;
  • Втора езикова група – гръцки, румънски, турски, чешки, полски, словашки, сръбски;
  • Трета езикова група – унгарски, словенски, украински, грузински, арменски;
  • Четвърта езикова група – холански, езици от скандинавска група, от прибалтийска група, арабски;
  • Пета езикова група – японски, китайски, иврит и др. редки езици;
Според времето, за което е необходимо да бъде изпълнена Вашата поръчка, предлагаме следните услуги:
  • Стандартна поръчка – до 4 работни дни за текст с изходящ обем от 5-7 стандартни страници;
  • Бърза поръчка – до 2 работни дни за текст с изходящ обем от 5-6 стандартни страници;
  • Експресна поръчка – до 24 часа или по-кратък срок – по договаряне в зависимост от езиковата двойка и изходящия обем на документа..

Моля, попълнете формата за запитване или заявка, за да Ви предоставим точна информация относно цената на превода, съобразена с вида на езиковата група и срока, който Ви е необходим

Локализация

При локализацията се извършва превод на текст, като фокусът е върху целевия пазар, до който трябва да стигне текстът. Текстът при процеса на локализация трябва да не личи, че е превеждан, а трябва да звучи напълно естествено, като ползваната терминология е напълно в синхрон с местния език и култура. Например, ако целта на Вашата фирма е търговия на международните пазари, то маркетинговото съдържание ще изисква локализация на текста, вместо превод.

Устни преводи

Симултанен превод:

При този превод преводачът превежда едновременно с изложението на говорещия, без да е необходимо последният да прави паузи за извършване на превода.

Консекутивен превод:

При този вид превод говорещият прави своето изложение с по-кратки фрази, изчаква те да бъдат преведени от преводача, след което продължава своето изложение.

Превод при бизнес срещи:

Преводач или група преводачи от нашия екип могат да Ви придружават по време на пътуванията Ви в страната и срещи с Ваши колеги от бизнеса или представители на местната и държавната администрация и да превеждат за Вас.

Редактиране (включително редактиране на готови преводи)

Редактирането на текст е процес, при който се откриват и отстраняват фактически, граматически и печатни грешки, подобрява се яснотата на пасажите, отстраняват се или се заместват неточни изрази, използва се подходящо съгласуване, така че да се постигне плавен и непрекъснат изказ. Редактирането се извърша от специалисти с отлично владеене на съответния език, които притежават допълнителни лингвистични и специализирани познания в дадена област. Редактирането се извършва от специалист, различен от извършилия превода.

Коригиране

Това е процес, при който даден текст се преглежда задълбочено за намиране и отстраняване на печатни, правописни, граматически и стилистични грешки.

Преводи на уеб-страници

За част от нашите клиенти извършваме превод на уеб-страници. Преди да започнем работа се консултираме с нашите клиенти, за да им предложим най-доброто решение, отговарящо на техните нужди. Например в дигиталния свят локализацията на текст е по-удачното решение, отколкото директния превод на текст.

Заверки и легализация на документи

Чрез заверката с апостил или легализацията на документи се удостоверява автентичността на даден документ, издаден от компетентен орган от държавата на произход на документа. Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г. Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата – страна по конвенцията, където документът ще се представя.

 

В България легализация или заверка с апостил се извърша от: Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи и Министерство на образованието и науката. Всяка от институциите определя срока за предоставяне на услугата и таксата за нея. За повече информация можете да посетите интернет страниците съответно на:

 

Министерство на правосъдието: http://apostil.mjs.bg/
Министерство на външните работи: http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html
Национален център за информация и документация към Министерство на образованието: http://nacid.bg/bg/services/ (http://www.mon.bg/?go=page&pageId=6&subpageId=1655 )

 

Легализират се само оригинални документи или нотариално заверено копие на официален документ. За да бъдат легализирани необходимите ви документите, то следва да бъдат положени печат, подпис и да бъдат прикрепени държавни таксови марки за легализация върху български или чуждестранен документ, издаден от държавен или общински орган или нотариус, както и нотариално заверени частни документи.

 

За да получите точна информация относно цената на необходимата Ви услуга по заверка и легализация, моля попълнете формата за запитване или заявка.

Взимане от и доставка на документите до Вашия офис

Взимане от и доставка на документите до Вашия офис: Ние можем да вземем и да доставим готовите преводи и/или заверени и легализирани документи до вашия офис или посочен от вас адрес чрез куриер.

За повече информация за тази услуга, моля изпратете запитване като използвате формата за запитване или заявка или се свържете с нас на телефон: 0889 235 855 или 0886 658400.

Работни езици

Езиците, от и на които извършваме официални писмени и устни преводи са най-честно необходимите на нашите клиенти и включват:

 

английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, румънски, турски, руски, унгарски, полски, португалски, македонски, сръбски, словашки, чешки език и други.

Извършваме преводи както от български на съответния чужд език и обратно, а също така осигуряваме преводи между различни двойки чужди езици.

Сфери на специализация

Преводачите на фирмата ни притежават квалификация и солидни експертни познания в областта на правото, финансите, икономиката, енергетиката, комуникациите, устройството на територията, техническите и хуманитарните науки, здравната и медицинската сфери и др. Наред с това преводачите са придобили богат опит в работата с официални документи – договори, фирмени отчети, кореспонденция, проектна документация, инструкции, наръчници за обучение на служители, наръчници за управление на качеството, информационни уеб-страници и др.

Енергетика

Здравеопазване

Комуникации

Право

Наука

Документи

Уеб Приложения

Финанси

Териториално Устройство

Туризъм

Маркетинг

Компютри и софтуер