Присъединете се към клиентите,
доволни от преводаческите ни услуги!

 

През изминалите години сме работили и предоставяли устни и писмени преводи, легализация, локализация, превод на уеб страници и др. преводачески услуги на държавни институции и общини, университети и училища, мултинационални компании и други частни фирми, браншови камари и синдикални организации. За нас е чест и отговорност да представим някои от нашите клиенти:

ОБЩИНА ТРОЯН

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“

МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ, ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЛЕКАРСТВЕН МОНИТОРИНГ И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Висше училище по застраховане и финанси

„ИКАР КОНСУЛТ” АД

Infonetica Ltd, Великобритания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

И още много други доволни клиенти от следните области

Части търговски дружества;

Банкови институции;

Небанкови кредитни институции;

Обучаващи фирми;

Синдикални организации;

Браншови камари (от областта на горското стопанство, дървообработващата промишленост, на инженерите-проектанти и др.);

Фирми, работещи в областта на строителния надзор, на добрите медицински практики, на енергетикиката и ВЕИ и др.;

Медицински университети и лаборатории